دانلود word ارتباط راهبردهاي يادگيري و سبک هاي حل مساله با پيشرفت تحصيلي

لینک دانلود

 دانلود word ارتباط راهبردهاي يادگيري و سبک هاي حل مساله با پيشرفت تحصيلي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط راهبردهاي يادگيري و سبک هاي حل مساله با پيشرفت تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط راهبردهاي يادگيري و سبک هاي حل مساله با پيشرفت تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط راهبردهاي يادگيري و سبک هاي حل مساله با پيشرفت تحصيلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و سبک های حل مساله با پیشرفت تحصیلی انجام شد. بدین منظور 293 نفر از دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه راهبردهای یادگیری پنتریچ و همکاران (M.S.L.Q) و سبک های حل مساله کسیدی و لانگ در مورد آنان اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی و تی مستقل نشان داد که: 1. بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. 2. از بین سبک های حل مساله فقط رابطه سبک خلاق با پیشرفت تحصیلی معنادار است. 3- بین انواع راهبردهای یادگیری و سبک های حل مساله خلاق، اعتماد و گرایش ارتباط مثبت و برعکس با سبک درمانده رابطه منفی و معنادار وجود دارد. سبک های کنترل و اجتناب نیز هیچ گونه رابطه ای با راهبردهای یادگیری نشان ندادند. 4. بین جنسیت و راهبردهای یادگیری به جز در راهبرد خود نظم دهی فراشناختی تفاوت معناداری مشاهده نشد. 5. دانشجویان علوم انسانی بیشتر از دانشجویان فنی- مهندسی از راهبردهای یادگیری استفاده می کنند. 6. در نحوه استفاده از سبک های حل مساله تفاوتی بین دانشجویان علوم انسانی و فنی- مهندسی وجود ندارد. 7. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که راهبرد بسط دهی و سبک حل مساله خلاق پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی می باشند. در کل راهبردهای یادگیری و سبک های حل مساله 5.8 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کردند.
كلید واژه: راهبردهای یادگیری، سبک های حل مساله، پیشرفت تحصیلی

توضیحات بیشتر