دانلود word بررسي نظريه ميدان شکل ساز در يادگيري زبان

لینک دانلود

دانلود word بررسي نظريه ميدان شکل ساز در يادگيري زبان دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي نظريه ميدان شکل ساز در يادگيري زبان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي نظريه ميدان شکل ساز در يادگيري زبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي نظريه ميدان شکل ساز در يادگيري زبان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)

تعداد صفحات :29

هدف این پژوهش مطالعه و کاربرد نظریه میدان شکل ساز در حیطه یادگیری زبان است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در رشته های علوم انسانی به جز زبان های خارجی بودند. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 300 دانشجوی زن و مرد انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار آموزش زبان سواحیلی 20 لغت صحیح انتخاب شده و سپس با درهم ریختن حروف این لغات 20 کلمه در هم ریخته نیز تهیه گردید. با نرم افزار پاورپوینت 20 قاب شامل 20 لغت صحیح و 20 لغت درهم ریخته از زبان سواحیلی تهیه شد. همسانی درونی لغت های این قاب ها بر اساس آلفای کرونباخ 0.84 و پایایی بازآزمایی این لغت ها نیز معادل 0.87 برآورد شد. هر قاب به مدت 10 ثانیه برای آزمودنی ها به نمایش گذاشته شده و آنها لغاتی را که صحیح تشخیص می دادند، انتخاب و یادداشت می کردند. برای تحلیل داده ها از روش آزمون دو جمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1. در 13 مورد از 20 مورد، انتخاب لغات درست به طور مشخصی بیشتر از انتخاب نادرست لغات بوده است. 2. لغات درست در 56.25 درصد از موارد، توسط شرکت کنندگان انتخاب شدند. 3. نظریه میدان شکل ساز در یادگیری مهارت کلامی پاسخگو است. 4. بین دقت ترسیم لغات صحیح و در هم ریخته زبان سواحیلی تفاوت وجود دارد. 5. بین زنان و مردان در دقت ترسیم لغات صحیح و در هم ریخته زبان سواحیلی تفاوت وجود ندارد. این یافته ها با پژوهش هایی که در سایر کشورها در مورد زبان های چینی و روسی انجام شده همخوانی دارد، بنابراین نظریه «میدان شکل ساز» در رابطه با جایگاه حافظه و تسهیل یادگیری در مهارت های کلامی پاسخگو است.
كلید واژه: نظریه میدان شکل ساز، رزونانس شکل ساز، حافظه جمعی، یادگیری زبان، زبان سواحیلی

توضیحات بیشتر