دانلود word بررسي نقش مذهب بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي استان ايلام

لینک دانلود

 دانلود word بررسي نقش مذهب بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي استان ايلام دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي نقش مذهب بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي استان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي نقش مذهب بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي نقش مذهب بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي استان ايلام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)

تعداد صفحات :26

سلامت روانی به عنوان یکی از دو رکن سلامتی، لازمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت بخش فردی است. سلامت روان افراد یک جامعه، خصوصا اقشار موثر و سازنده آن، لازمه پویایی، بالندگی و اعتلای آن جامعه است. نقش برجسته و منحصربه فرد دانشجویان به عنوان مدیران و سازندگان آینده هر جامعه، ضرورت تامین سلامت روانی آنها و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی موثر بر سلامت روانی آنها را ضروری می نماید. این بررسی از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری آن نیز کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه های استان ایلام در سال تحصیلی 89 -1388 می باشد. به منظور مقایسه سلامت روانی، یک نمونه 1000 نفری با توجه به نسبت دانشجویان هر دانشگاه به کل دانشجویان دانشگاه های استان ایلام، به صورت طبقه ای نسبی انتخاب گردیده و پرسش نامه های سلامت روانی GHQ28 و نگرش مذهبی براهنی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و از روش همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیرها و از آزمون t برای مقایسه بین دختران و پسران استفاده شده است. نتایج بیانگر رابطه معنادار بین معدل آزمودنی ها و نمره آنها در پرسش نامه سلامت عمومی و نگرش مذهبی است (t= -0.302 برای نگرش مذهبی، t= 2.80 برای سلامت روانی و P< 0.005). نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی معنادار بین معدل آزمودنی ها و نمره آنها در پرسش نامه سلامت عمومی و نگرش مذهبی براهنی است؛ از جمله یافته های دیگر این تحقیق تفاوت بین سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های مختلف استان ایلام باشد. به این ترتیب دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از سلامت روانی و نگرش مذهبی بیشتر برخوردارند. ضمن آنکه دانشجویانی که در خوابگاه ساکن نیستند نیز نسبت به دانشجویانی که در خوابگاه ساکن هستند سلامت روانی و نگرش مذهبی بیشتری دارند. همچنین به ترتیب دانشجویان دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، علمی کاربردی، ایلام، باختر و علوم پزشکی ایلام سلامت روانی بیشتری دارند. در حالی که به ترتیب نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه پیام نور، علمی و کاربردی، آزاد اسلامی، ایلام، علوم پزشکی ایلام و باختر بیشتر است. به ترتیب نیز سلامت روانی دانشجویان گروه تحصیلی هنر، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی بیشتر است. در حالی که به ترتیب نگرش مذهبی دانشجویان گروه تحصیلی هنر، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی بیشتر است. همچنین نتایج به دست آمده از آمار توصیفی برای متغیر گروه تحصیلی نشان می دهد که به ترتیب سلامت روانی گروه هنر، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی و به ترتیب نگرش مذهبی گروه هنر، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی بیشتر است. نتایج بیانگر این است که دانشجویان دارای نگرش مذهبی، از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.
كلید واژه: دین، مذهب، سلامت روان، الگوهای رفتاری، ملاک های سلامت روان

توضیحات بیشتر