دانلود word بررسي ارتباط بين سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و شيوه هاي حل مساله در دانشجويان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارتباط بين سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و شيوه هاي حل مساله در دانشجويان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط بين سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و شيوه هاي حل مساله در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط بين سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و شيوه هاي حل مساله در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط بين سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و شيوه هاي حل مساله در دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)

تعداد صفحات :20

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و شیوه های حل مساله در دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان خوزستان انجام شد. 300 دانشجو که به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده بودند، سه پرسش نامه، سیاهه سبک های یادگیری کلب، آزمون شخصیتی نئو (FFI-NEO) و پرسشنامه جهت گیری مقابل های مشکلات تجزیه شده (cope) را تکمیل نمودند. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های تحلیل واریانس چندراهه، آزمون تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد دارای سبک های یادگیری جذب کننده و همگرا در ویژگی روان رنجور خویی با هم تفاوت معناداری داشتند. همچنین افراد دارای سبک یادگیری همگرا و واگرا از یک سو سبک یادگیری جذب کننده و همگرا از سوی دیگر دارای تفاوت معناداری دارند. یافته دیگر این تحقیق تفاوت معنادار در شیوه حل مساله در بین دانشجویان دارای سبک یادگیری جذب کننده و همگرا بود. نتیجه نهایی این تحقیق وجود ارتباط معنادار بین شیوه های حل مساله با ویژگی های شخصیتی بود، به گونه ای که افراد روان رنجورخو از شیوه های ناسالم حل مساله و افراد برون گرا و دارای و دارای ویژگی شخصیتی توافق پذیری و وجدانی بودن از شیوه های سالم حل مساله استفاده می کنند.
كلید واژه: سبک های یادگیری، شخصیت، شیوه های حل مساله

توضیحات بیشتر