دانلود word شناسايي موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي از منظر اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز

لینک دانلود

 دانلود word شناسايي موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي از منظر اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شناسايي موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي از منظر اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شناسايي موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي از منظر اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شناسايي موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي از منظر اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :21

یکی از وظایف مهم اعضای هیات علمی دانشگاه ها، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی، به منظور توسعه مرزهای دانش و فناوری است. علی رغم اهمیت مقوله پژوهش، متاسفانه تعداد طرح های مصوب دانشگاه تبریز کمتر از شاخص های دانشگاه های برتر کشور بوده و به دلایل گوناگون، توجه لازم به این امر نشده است. هدف مقاله حاضر، شناسایی موانع انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 690 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه تبریز است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 134 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 5 بخش (موانع اجتماعی- فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سازمانی، موانع آموزشی و موانع فردی) تنظیم شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 93% بدست آمد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون t، آزمون تعقیبی توکی و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، هر پنج مقوله از دیدگاه اعضای هیات علمی، جزء موانع فعالیت پژوهشی آنان محسوب می شوند. از بین این عوامل، موانع اقتصادی بیشترین و موانع فردی کمترین مانع ذكر شده هستند. در پایان، پیشنهادهایی جهت كاهش موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی ارائه شده است.
كلید واژه: موانع پژوهش، پژوهش و تولید علم، اعضای هیات علمی، دانشگاه تبریز

توضیحات بیشتر