دانلود word الگوي افزايش ظرفيت جذب با تاکيد بر جهت گيري هاي راهبردي سازمان و ادراک مديران از پويايي محيط؛ نمونه بنگاه هاي بخش الکترونيک هوايي

لینک دانلود

 دانلود word الگوي افزايش ظرفيت جذب با تاکيد بر جهت گيري هاي راهبردي سازمان و ادراک مديران از پويايي محيط؛ نمونه بنگاه هاي بخش الکترونيک هوايي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word الگوي افزايش ظرفيت جذب با تاکيد بر جهت گيري هاي راهبردي سازمان و ادراک مديران از پويايي محيط؛ نمونه بنگاه هاي بخش الکترونيک هوايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word الگوي افزايش ظرفيت جذب با تاکيد بر جهت گيري هاي راهبردي سازمان و ادراک مديران از پويايي محيط؛ نمونه بنگاه هاي بخش الکترونيک هوايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word الگوي افزايش ظرفيت جذب با تاکيد بر جهت گيري هاي راهبردي سازمان و ادراک مديران از پويايي محيط؛ نمونه بنگاه هاي بخش الکترونيک هوايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :16

بخش مهمی از سیاست گذاری توسعه فناوری در سطح ملی، معطوف به سیاست های تقویت کننده ظرفیت جذب و رشد شرکت ها در هر بخشی است. از یک سو با توجه به اهمیت راهبردی بخش هوایی و به ویژه الکترونیک هوایی و همچنین تغییرات سریع فناوری در این حوزه، در سال های اخیر سیاست گذاران صنعت هوایی کشور در پی راه کارهایی جهت ارتقای ظرفیت جذب این بنگاه ها بوده اند، و از دیگر سو با بررسی ادبیات مربوط به افزایش ظرفیت جذب بنگاه ها، نوعی عدم توجه به جهت گیری های سازمانی و نوع ادراکات ذهنی مدیران نسبت به محیط فعالیت خود دیده می شود. از این رو مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال مهم است که الگوی مناسب جهت افزایش ظرفیت جذب بنگاه های بخش الکترونیک هوایی به عنوان بخشی پویا و با تغییرات فزاینده با تاکید و تمرکز بر رویکردهای راهبردی و میزان درک مدیران از پویایی محیط چه می باشد؟ در راستای پاسخ به این سوال، پس از انجام مطالعات اکتشافی و ارائه مدل پیشنهادی، اقدام به پیمایش و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از 111 شرکت فعال در بخش الکترونیک هوایی گردید و در ادامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری روابط میان متغیرهای تحقیق و شدت آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در نهایت با تایید رابطه قوی میان ظرفیت جذب و جهت گیری استراتژیک و همچنین رابطه نسبتا زیاد میان جهت گیری های استراتژیک و درک مدیران از پویایی محیط در بخش الکترونیک هوایی ضمن ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاداتی جهت استفاده سیاست گذاران صنعت هوایی کشور ارائه شد.
كلید واژه: ظرفیت جذب، درک مدیریت از پویایی محیط، جهت گیری استراتژیک سازمان

توضیحات بیشتر