دانلود word مقايسه عملكرد خانواده و رضايت مندي زناشويي در زنان متاهل شاغل و غير شاغل (خانه دار) شهر تهران

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه عملكرد خانواده و رضايت مندي زناشويي در زنان متاهل شاغل و غير شاغل (خانه دار) شهر تهران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه عملكرد خانواده و رضايت مندي زناشويي در زنان متاهل شاغل و غير شاغل (خانه دار) شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه عملكرد خانواده و رضايت مندي زناشويي در زنان متاهل شاغل و غير شاغل (خانه دار) شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه عملكرد خانواده و رضايت مندي زناشويي در زنان متاهل شاغل و غير شاغل (خانه دار) شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي

تعداد صفحات :21

این پژوهش به منظور بررسی عملكرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، كلیه زنان متاهل شاغل موسسات (نهادهای) دولتی و زنان متاهل غیر شاغل شهر تهران بودند، كه از این تعداد 100 نفر زن متاهل شاغل و 100 نفر زن متاهل غیر شاغل (مجموعا 200 نفر) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسشنامه رضایت مندی زناشویی (انریچ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استودنت جهت دو گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد كه 1- بین عملكرد خانواده در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد 2- بین رضایت مندی زناشویی زنان متاهل شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد 3- بین عملكرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل رابطه معنی داری وجود دارد.
كلید واژه: عملكرد خانواده، رضایت مندی زناشویی، زنان متاهل شاغل و غیر شاغل

توضیحات بیشتر