دانلود word مقايسه پيامدهاي باليني زنان و مردان با سندرم كرونري حاد و آنژيوگرافي منفي: يك مطالعه کوهورت آينده نگر

لینک دانلود

دانلود word مقايسه پيامدهاي باليني زنان و مردان با سندرم كرونري حاد و آنژيوگرافي منفي: يك مطالعه کوهورت آينده نگر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه پيامدهاي باليني زنان و مردان با سندرم كرونري حاد و آنژيوگرافي منفي: يك مطالعه کوهورت آينده نگر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه پيامدهاي باليني زنان و مردان با سندرم كرونري حاد و آنژيوگرافي منفي: يك مطالعه کوهورت آينده نگر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه پيامدهاي باليني زنان و مردان با سندرم كرونري حاد و آنژيوگرافي منفي: يك مطالعه کوهورت آينده نگر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تاكنون بیماران علامت دار با آنژیوگرافی منفی را دارای پیش آگهی خوب می دانستند اما شواهد اخیر پیشنهاد می دهند که پی آمدهای بالینی این بیماران شایع تر از میزان های مورد انتظار و دارای تفاوت های قابل توجهی در دو جنس است. هدف این پژوهش مقایسه عوامل موثر در وقوع پیامدهای قلبی- عروقی زنان و مردان با تشخیص سندرم كرونری حاد و نتیجه آنژیوگرافی منفی است.روش بررسی: در یك مطالعه كوهورت 191 زن با سندرم كرونر حاد و آنژیوگرافی منفی و 146 مرد با آنژیوگرافی منفی مقایسه شدند. پس از یك سال پی گیری پی آمدهای بالینی آن ها بررسی شد.یافته ها: پیامدهای بالینی یك سال بعد در زنان و مردان تفاوت معنی داری داشت. در زنان سكته قلبی با بالا رفتن قطعه ST 3 (1.6%) آنژین صدری ناپایدار (11.5%) 22 و سكته قلبی با موج (0.5%) Q 1 و هیچ موردی از سنكوپ مشاهده نگردید. در مردان (2.7%) 4 سكته قلبی با بالا رفتن قطعه ST- آنژین صدری ناپایدار در (19.9%) 29 موارد، (0.7%) 1 سكته قلبی با موج Q و (0.7%) 1 سنكوپ مشاهده گردید. در زنان: عدم فعالیت فیزیکی (P=0.035)، دیس لیپیدمی با (0.001=P) شاخص مچ پایی بازویی پایین با (P=0.024) و سن 50-40 سال (P=0.004) با پیامدهای بالینی دارای ارتباط معنی دار آماری بودند و در مردان، شاخص توده بدنی 39.99-30، با (0.011=P) با بروز بالاتری از پی آمدهای بالینی پس از یك سال همراه بود.نتیجه گیری: پی آمدها در زنان و مردان به طور معنی داری متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس فاکتورهای خطر مختلف هم چنان معنی دار است. استمرار علایم نشان دهنده توسعه بیماری عروق کرونر علی رغم نتایج منفی آنژیوگرافی است.
كلید واژه: بیماری عروق كرونر، آنژیوگرافی، فاكتور خطر، پیش آگهی، سكته قلبی، آنژین صدری

توضیحات بیشتر