دانلود word رفتارهاي پرخطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي در کارمندان شهرستان بناب

لینک دانلود

 دانلود word رفتارهاي پرخطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي در کارمندان شهرستان بناب دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رفتارهاي پرخطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي در کارمندان شهرستان بناب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رفتارهاي پرخطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي در کارمندان شهرستان بناب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رفتارهاي پرخطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي در کارمندان شهرستان بناب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)

تعداد صفحات :10

مقدمه: بیماری های قلبی عروقی سردسته علل مرگ و میر در بسیاری از کشورهای صنعتی می باشد. این بیماری در ایران نیز جزء شایع ترین، جدی ترین و کشنده ترین بیماری ها می باشد.هدف: این پژوهش جهت تعیین برخی از عوامل خطر رفتاری مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در کارمندان شهرستان بناب انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود و جامعه پژوهش کلیه کارمندان شهرستان بناب بودند. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام و با توجه به معیارهای ورودی، مجموعا 241 کارمند واجد شرایط انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار و اعتماد آن از طریق اعتبار محتوی و آلفای کرونباخ تایید شده بود، جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (کای دو، آزمون t مستقل) و با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد (%65.2) از نمونه ها از اصول تغذیه ای خاص تبعیت نمی کردند، نوع روغن مصرفی در (%70) موارد اشباع شده بود، (%47.1) از نمونه ها دارای اضافه وزن و (%11) چاق بودند. (%19.5) سیگاری بودند و (%6.2) مصرف مرتب قلیان و (%49.5) تماس محیطی با دود سیگار را ذکر نمودند. (%43.8) از واحدهای مورد پژوهش تا زمان مطالعه غربالگری دیابت و هیپرلیپیدمی را انجام نداده بودند و (%54.8) از موارد فعالیت ورزشی نداشتند. آزمون آماری کای دو تفاوت آماری معنی داری را بین دو جنس در متغیرهای استعمال سیگار (P= 0.006)، انجام فعالیت های ورزشی (P= 0.001) و تبعیت از اصول تغذیه ای خاص (P= 0.006) نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق در مورد عوامل خطر قابل تعدیل و پایین بودن حساسیت نمونه ها در خصوص دنبال نمودن شیوه های سالم زندگی و غربالگری دیابت و هیپرلیپیدمی لزوم آموزش های برنامه ریزی شده برای تعدیل عوامل خطر رفتاری، تغییر آگاهی و نگرش افراد نسبت به سلامتی خود و نهایتا اصلاح شیوه زندگی ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: بیماریهای قلب و عروق، عوامل خطر رفتاری، شاخص توده بدنی، کارکنان اداری

توضیحات بیشتر