دانلود word بررسي ارگونوميک وضعيت بدن حين انجام کار در پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارگونوميک وضعيت بدن حين انجام کار در پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارگونوميک وضعيت بدن حين انجام کار در پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارگونوميک وضعيت بدن حين انجام کار در پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارگونوميک وضعيت بدن حين انجام کار در پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)

تعداد صفحات :10

مقدمه: شیوع بالای اختلالات عضلانی- اسکلتی ناشی از کار به ویژه در مشاغلی چون پرستاری که با فعالیتهایی چون تغییر وضعیت بیماران همراه است، توجه متخصصان بهداشت حرفه ای را به لزوم کاربرد علم ارگونومیک جلب نموده است.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین ارگونومیک وضعیت بدن حین انجام تغییر وضعیت بیماران توسط پرستاران بخشهای مراقبت ویژه انجام گرفته است.روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی از نوع تحلیلی، 91 پرستار شاغل در بخشهای مراقبت ویژه 4 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به روش سرشماری انتخاب و با استفاده از ابزاری دو بخشی شامل پرسشنامه مرتبط با مشخصات فردی و ابزار استاندارد بررسی سریع کل بدن (REBA) از نظر وضعیت ارگونومیک بررسی شدند. داده ها با استفاده از روش خود ایفاء (در بررسی مشخصات فردی) و مشاهده (در بررسی ارگونومیک وضعیت بدن) گردآوری و با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی در نسخه 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نمره کسب شده اکثریت (%77.7) واحدهای مورد پژوهش، در مقیاس ابزار ربا، در محدوده 7- 4 بوده است که تراز خطر متوسط و نیاز ضروری به تغییر وضعیت را نشان می دهد. تنها (%19.4) از واحدهای مورد پژوهش در حین انجام تغییر وضعیت بیماران وضعیت ارگونومیک مطلوب داشتند که با سمت پرستار (P<0.007) و سابقه کار کمتر در بخش ویژه (P<0.0001) دارای ارتباط مستقیم معنی دار بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نامطلوب بودن ارگونومیک کار در بیش از (%80) موارد تغییر وضعیت بیماران توسط پرستاران، ضرورت توجه بیشتر به این مقوله، تعیین عوامل موثر بر آن و برنامه ریزی های ضروری در زمینه ارتقای اصول ارگونومیک بدن جهت بهبود وضعیت بدن حین کار و در نتیجه کاهش صدمات در پرستاران مشخص می گردد.
كلید واژه: مهندسی انسان (ارگونومی)، وضعیت بدن، بخش مراقبت ویژه، پرستاران

توضیحات بیشتر