دانلود word بررسي ارتباط عوامل جمعيتي و ميزان استرس، اضطراب و افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي منتخب شهر تهران

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارتباط عوامل جمعيتي و ميزان استرس، اضطراب و افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي منتخب شهر تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط عوامل جمعيتي و ميزان استرس، اضطراب و افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي منتخب شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط عوامل جمعيتي و ميزان استرس، اضطراب و افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي منتخب شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط عوامل جمعيتي و ميزان استرس، اضطراب و افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي منتخب شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)

تعداد صفحات :12

مقدمه: امروزه واکنشهای هیجانی نامناسب مثل استرس، اضطراب و افسردگی بعنوان جزء شناخته شده و لاینفک پرستاری مدرن مطرح می باشد که موجب مشکلات عدیده ای برای پرستاران و بیماران می گردد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تابعه یک دانشگاه منتخب انجام پذیرفته است.روش کار: در یک مطالعه توصیفی مقطعی 413 پرستار شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه منتخب با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات جمعیتی و پرسشنامه وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که (%25.8) از پرستاران از افسردگی، (%21.6) از اضطراب و (%47.6) از استرس رنج می برند. یافته ها پژوهش مبین آن بود که بین میزان افسردگی، اضطراب، استرس و وضعیت تاهل پرستاران ارتباط معناداری وجود دارد (P<0.05). بعلاوه رابطه بین میزان افسردگی، استرس و جنسیت نیز معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که وجود عوامل تنش زای شغلی و محیطی در حرفه پرستاری، احتمال بروز واکنش های هیجانی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس را افزایش می دهد. نظر به اینکه پرستاران نقش مهمی در بهبود و ارتقاء سلامت افراد جامعه دارند رفع عوامل زمینه ساز، ایجاد کننده و تداوم بخش واکنشهای هیجانی در پرستاران، به عنوان یک اولویت بهداشتی مطرح می گردد.
كلید واژه: پرستار، استرس شغلی، افسردگی، اضطراب

توضیحات بیشتر