دانلود word عنوان فارسي: کانت و نمايش غايت فرهنگ انضباط به مثابه ايده آل زيبايي (عنوان عربي: كانت و عرض غاية الثقافة الانظباطية بمثابة الجمال المثالي)

لینک دانلود

 دانلود word عنوان فارسي: کانت و نمايش غايت فرهنگ انضباط به مثابه ايده آل زيبايي (عنوان عربي: كانت و عرض غاية الثقافة الانظباطية بمثابة الجمال المثالي) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word عنوان فارسي: کانت و نمايش غايت فرهنگ انضباط به مثابه ايده آل زيبايي (عنوان عربي: كانت و عرض غاية الثقافة الانظباطية بمثابة الجمال المثالي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word عنوان فارسي: کانت و نمايش غايت فرهنگ انضباط به مثابه ايده آل زيبايي (عنوان عربي: كانت و عرض غاية الثقافة الانظباطية بمثابة الجمال المثالي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word عنوان فارسي: کانت و نمايش غايت فرهنگ انضباط به مثابه ايده آل زيبايي (عنوان عربي: كانت و عرض غاية الثقافة الانظباطية بمثابة الجمال المثالي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :25

چکیده فارسی: کانت در نقد قوه حکم، ایده آل زیبایی را «نمایش یک ایده عقلی در یک موجود منفرد» تعریف کرده است. وی که ایده آل زیبایی را صرفا به انسان محدود کرده است، در نمایش چنین ایده آلی، هم به ایده ها و غایات عقل عملی (اخلاق) و هم به نحو بیشتر به محصول فرهنگ انضباط که نتیجه استفاده انسان از «غایتمندی عینی» در طبیعت است توجه دارد. اما آیا چنین ملاحظه ای نافی دعاوی کانت در معرفی حکم ذوقی و دقایق حصول آن است؟ این نوشتار درصدد است پس از تشریح مفهوم ایده آل زیبایی و فرهنگ انضباط، نشان دهد هرچند ایده آل زیبایی اساسا بر مبنای ضابطه غایتمندی ذهنی حاصل نیامده و بنابراین نباید زیبا خوانده شود، یا دست کم یک زیبایی محض نیست، به دلیل نسبتی که با ایده متعارف زیبایی دارد می تواند به منزله امر زیبا، در ملاحظات زیباشناختی کانون توجه قرار گیرد. چکیده عربی:عرف كانت - فی معرض نقده لقوه الحكم - الجمال المثالی بـ (عرض الفكره العقلانیه فی موجود وحید)، فهو اهتم فی معرض بیانه لهذه الفكره من هذا القبیل بأفكار و غایات العقل العملی (الأخلاق) و كذلك اهتم بشكل أكبر بنتاج ثقافه الانظباط و التی استفادها الانسان من (الغائیه العینیه) فی الطبیعه مع العلم أنه یعتقد بأن الجمال المثالی یقتصر فقط علی الانسان، و لكن هل مثل هذه الملاحظه تنفی دعاوی كانت فی التعریف بالحكم الذوقی و دقائق حصوله؟ هذه المقاله تتطرق بعد وصف مفهوم الجمال المثالی و ثقافه الانظباط إلی إظهار أن الجمال المثالی و إن لم یحصل علی أساس ظابطه الغائیه الذهنیه و بالتالی لا ینبغی أن یتعاطی معه علی أنه جمال، أو علی الأقل أنه لیس جمالا محضا إلا أنه ینبغی أن یكون التركیز علیه بمنزله الأمر الجمیل فی ملاحظات معرفه الجمال بدلیل صلته بالفكره المتداوله عن الجمال.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: ایده آل زیبایی، نمایش، فرهنگ انضباط، غایتمندی ذهنی، غایتمندی عینی، زیبایی محض، ایده متعارف زیبایی (كلیدواژه عربی: الجمال المثالی، العرض، ثقافه الانظباط، الغائیه الذهنیه، الغائیه العینیه، الجمال المحض، الفكره المتداوله عن الجمال)

توضیحات بیشتر