دانلود word بررسي ميزان افسردگي پس از حوادث ترافيکي در مرکز آموزشي- درماني پورسيناي رشت

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ميزان افسردگي پس از حوادث ترافيکي در مرکز آموزشي- درماني پورسيناي رشت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ميزان افسردگي پس از حوادث ترافيکي در مرکز آموزشي- درماني پورسيناي رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ميزان افسردگي پس از حوادث ترافيکي در مرکز آموزشي- درماني پورسيناي رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ميزان افسردگي پس از حوادث ترافيکي در مرکز آموزشي- درماني پورسيناي رشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)

تعداد صفحات :8

مقدمه: افسردگی بعد از حوادث ترافیکی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که در سالهای اخیر افزایش یافته است وقوع این رویداد در سال های اولیه عمر، نه تنها بر زندگی روزمره و بهره وری افراد بلکه بر خانواده و جامعه نیز تاثیرگذار است. از این رو لازم است که افسردگی پس از حوادث ترافیکی را هر چه سریعتر شناسایی نموده و برای اقدامات تشخیصی و درمانی به روانپزشک ارجاع داد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان افسردگی در هفته اول و دوم ماه پس از حوادث ترافیکی صورت گرفته است.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع تحلیلی است. جامعه پژوهش در این مطالعه بیماران بستری در بخشهای ارتوپدی و ترومای مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت می باشد. داده ها در دو مقطع زمانی (هفته اول و دو ماه پس از حوادث ترافیکی) برای 89 بیمار با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و BDI (آزمون افسردگی بک) جمع آوری گردید و با آزمون آماری تی تست مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت واحدهای پژوهش (%37.1) در هفته اول از میزان افسردگی خفیف برخوردار بودند اما میزان افسردگی بطور معنی داری در دو ماه پس از تصادف بیشتر شده بود به طوریکه اکثریت واحدهای مورد پژوهش (%38.5) افسردگی شدید داشتند. نتایج تفاوت معنی دار آماری در میزان افسردگی (P<0.01) بین هفته اول تا دو ماه بعد را نشان داد.بحث و نتیجه گیری: طبق شواهد بدست آمده در این مطالعه درصد قابل توجهی از بیماران مصدوم، افسردگی پس از حوادث ترافیکی را تجربه می نمایند که با تداوم علائم تا دو ماه بعد ارتباط دارد. نظر به این که تشخیص زودرس و ارجاع بیماران متعاقب حوادث ترافیکی می تواند از مزمن شدن افسردگی پیشگیری بعمل آورد، یافته های پژوهش ضرورت توجه ویژه به کارکنان خدمات بهداشتی درمانی در اورژانسها و سایر بخشها را در بررسی این علائم در بیماران پذیرش شده مطرح می نماید.
كلید واژه: اختلالات روحی پس ضربه ای، افسردگی، حوادث رانندگی، تروما

توضیحات بیشتر