دانلود word بررسي شيوه هاي استفاده از اختيارات مديريت در گزارشگري سوداوري آينده و تاثير ويژگيهاي شرکتها بر شيوه هاي استفاده از اختيارات مزبور

لینک دانلود

 دانلود word بررسي شيوه هاي استفاده از اختيارات مديريت در گزارشگري سوداوري آينده و تاثير ويژگيهاي شرکتها بر شيوه هاي استفاده از اختيارات مزبور دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي شيوه هاي استفاده از اختيارات مديريت در گزارشگري سوداوري آينده و تاثير ويژگيهاي شرکتها بر شيوه هاي استفاده از اختيارات مزبور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي شيوه هاي استفاده از اختيارات مديريت در گزارشگري سوداوري آينده و تاثير ويژگيهاي شرکتها بر شيوه هاي استفاده از اختيارات مزبور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي شيوه هاي استفاده از اختيارات مديريت در گزارشگري سوداوري آينده و تاثير ويژگيهاي شرکتها بر شيوه هاي استفاده از اختيارات مزبور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش حسابداري

تعداد صفحات :27

هدف تحقیق، بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده شرکتهای بورسی است. بر این اساس، نوع مدیریت سود در این شرکتها از لحاظ فرصت طلبانه بودن و یا موثر بودن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در این تحقیق تاثیر پنج ویژگی اندازه، انحراف در فعالیتهای عملیاتی، پیش بینی رشد سودهای آینده، قراردادهای بدهی و رشد مبلغ فروش شرکت نیز بر نوع مدیریت سود شرکتهای بورسی بررسی شده است. در راستای این هدف شش فرضیه تدوین و در چهار حالت مختلف با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نمونه ای شامل 2218 سال-شرکت در دوره زمانی سالهای 1379 تا 1388، آزمون شده است.نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که مدیران شرکتهای بورسی از اختیارات خود برای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سوداوری آینده شرکت استفاده می کنند و این مطابق با تعریف مدیریت موثر سود است. هم چنین نتایج آزمون فرضیه های دوم تا ششم تحقیق نشان می دهد که در تعدادی از چهار حالت مختلف، مدیریت موثر سود با انحراف در فعالیتهای عملیاتی، قراردادهای بدهی و رشد مبلغ فروش رابطه مثبت و معنادار، و با اندازه و پیش بینی رشد سودهای آینده شرکت رابطه منفی و معناداری دارد.
كلید واژه: اختیارات مدیریت، نوع مدیریت سود، سوداوری آینده شرکت، ویژگیهای شرکت

توضیحات بیشتر