دانلود word سبک هاي يادگيري دانشجويان سال اول دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام

لینک دانلود

 دانلود word سبک هاي يادگيري دانشجويان سال اول دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word سبک هاي يادگيري دانشجويان سال اول دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word سبک هاي يادگيري دانشجويان سال اول دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word سبک هاي يادگيري دانشجويان سال اول دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: سبک های یادگیری فراگیران به فراخور سلیقه ها، آمادگی های روحی و روانی و نیز شرایط جسمانی آنها در حیطه حواس پنجگانه بسیار متفاوت است. شناسایی و هدایت سبک های یادگیری مناسب نقش مهمی را در انتخاب روش های یاددهی و انتقال مفاهیم و دانش به فراگیران و نهایتا اعتلای سطح آموزش ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین دانلود word سبک هاي يادگيري دانشجويان سال اول دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايلام صورت گرفته است.روش ها: در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی 50 نفر از دانشجویان سال اول دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری دیداری-شنیداری-خواندن نوشتنی-عملکردی (VARK) استفاده شد. داده های گردآوری شده بر اساس راهنمای پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در مجموع 56 درصد نمونه های مورد بررسی (n=28) دختر بودند. از مجموع 50 دانشجوی مورد مطالعه 22 دانشجو (44 درصد) فقط یک سبک یادگیری (تک سبکی) و 28 نمونه (56 درصد) استفاده از چند سبک یادگیری (چند سبکی) را ترجیح می دادند. از بین دانشجویانی که فقط یک سبک را ترجیح می دادند سبک خواندن-نوشتن مورد ترجیح دانشجویان بود و از بین دانشجویانی که بیش از یک سبک را ترجیح می دادند استفاده از هر چهار سبک یادگیری (VARK) بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بود.نتیجه گیری: سبک های غالب دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب خواندن-نوشتن، شنیداری، عملکردی و دیداری بود. تعیین سبک های غالب یادگیری دانشجویان در بدو ورود آنان به دانشگاه کمک شایانی را به آموزش دانشکده ها، گروه های آموزشی و اساتید راهنمای دانشجویان می نماید تا با انتخاب روش های مناسب تدریس به پیشبرد اهداف آموزشی کمک کنند.
كلید واژه: VARK، سبک های یادگیری، دانشجویان پرستاری

توضیحات بیشتر