دانلود word بررسي اثر شوک هاي پولي بر 12 گروه اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي با استفاده از روش FAVAR

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر شوک هاي پولي بر 12 گروه اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي با استفاده از روش FAVAR دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر شوک هاي پولي بر 12 گروه اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي با استفاده از روش FAVAR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر شوک هاي پولي بر 12 گروه اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي با استفاده از روش FAVAR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر شوک هاي پولي بر 12 گروه اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي با استفاده از روش FAVAR :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :40

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تاخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تاخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفته است.
كلید واژه: تحلیل عاملی، تحلیل مولفه های اصلی، شوک پولی، چسبندگی قیمت ها، پایداری تورم، قیمت های جزئی

توضیحات بیشتر