دانلود word بررسي اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزوم هاي حاوي اپي گالوکاتچين گالات بر روي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در شرايط آزمايشگاهي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزوم هاي حاوي اپي گالوکاتچين گالات بر روي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در شرايط آزمايشگاهي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزوم هاي حاوي اپي گالوکاتچين گالات بر روي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزوم هاي حاوي اپي گالوکاتچين گالات بر روي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزوم هاي حاوي اپي گالوکاتچين گالات بر روي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در شرايط آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به بسیاری از باکتری های متداول مورد استفاده مقاومت نشان می دهد. مطالعات مختلف نشان داده که مواد موثر گیاهی مانند اپی گالوکاتچین گالات و یک سیستم حمل دارو نظیر نانولیپوزوم ها می تواند باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را از بین ببرد. هدف از این مطالعه تهیه و بررسی کارایی نانولیپوزوم های حاوی اپی گالوکاتچین گالات در از بین بردن باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط آزمایشگاهی بود.روش بررسی: نانولیپوزوم های حاوی اپی گالوکاتچین گالات با بار سطحی منفی به کمک روش تبخیر فاز معکوس تهیه شد. برای تهیه نانولیپوزوم ها از لسیتین، کلسترول و دی ستیل فسفات استفاده گردید. سپس حداقل غلظت مهار کنندگی محلول نانولیپوزومی حاوی اپی گالوکاتچین گالات برای سوش مقاوم به آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس به روش رقت سازی متوالی اندازه گیری شد. در نهایت سرعت مرگ باکتری مذکور در حضور اپی گالوکاتچین گالات به شکل آزاد و نیز محصور در نانولیپوزوم ها در غلظت برابر با حداقل غلظت مهار کنندگی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: مقدار کارایی محصورسازی برای نانولیپوزوم های حاوی اپی گالوکاتچین گالات 75±0.31 درصد تعیین گردید. مقدار حداقل غلظت مهار کنندگی شکل آزاد اپی گالوکاتچین گالات و نیز محصور در نانولیپوزوم ها برای سوش مقاوم به آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب معادل 50 و 25 میلی گرم بر لیتر بود. همچنین اثرات ضد باکتریایی نانولیپوزوم های حاوی اپی گالوکاتچین گالات در زمان های یکسان بیشتر از شکل آزاد اپی گالوکاتچین گالات بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نانولیپوزوم های حاوی اپی گالوکاتچین گالات تهیه شده به دلیل کارایی بالا می تواند به عنوان یک انتخاب مناسب در درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس استفاده گردد.
كلید واژه: اپی گالوکاتچین گالات، نانولیپوزوم، استافیلوکوکوس اورئوس، حداقل غلظت مهار کنندگی

توضیحات بیشتر