دانلود word نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به ضرورت کسب توافق بيمار براي مشارکت در آموزش باليني

لینک دانلود

 دانلود word نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به ضرورت کسب توافق بيمار براي مشارکت در آموزش باليني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به ضرورت کسب توافق بيمار براي مشارکت در آموزش باليني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به ضرورت کسب توافق بيمار براي مشارکت در آموزش باليني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به ضرورت کسب توافق بيمار براي مشارکت در آموزش باليني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :8

مقدمه: آموزش بالینی با درگیر کردن بیماران در فرایندهای یاددهی و یادگیری دانشجویان فراهم می شود. حق بیمار برای تصمیم گیری در ارتباط با مشارکت یا عدم مشارکت در این فرایند از حقوق قانونی و اخلاقی بیمار است. این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان پزشکی در زمینه رضایت بیمار برای استفاده آموزشی انجام پذیرفت.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1390 با استفاده از ابزار محقق ساخته که حاوی 12 سوال با مقیاس رتبه بندی لیکرت پنج گزینه ای بود، انجام پذیرفت. جامعه هدف کلیه کارآموزان و کارورزان بیمارستان الزهرا (س) بود که 91 نفر در این مطالعه شرکت کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.نتایج: از 91 نفر مشارکت کننده 56% زن و 44% مرد، 64% کارآموز و 36% کارورز بودند. بین میانگین کلی نگرش در دو گروه انترن و دانشجو تفاوت معنادار وجود داشت به گونه ای که نگرش در کارآموزان نیمه مطلوب و در کارورزان مطلوب بود (80.9%) (p<0.05) دانشجویان موافق بودند که بیمار نباید قبل از معاینه از سطح توانایی دانشجویان اطلاع داشته باشد.نتیجه گیری: آموزش بالینی، دانشجویان پزشکی، رضایت بیمار، کارآموزان، کارورزان
كلید واژه: آموزش بالینی، دانشجویان پزشکی، رضایت بیمار، کارآموزان، کارورزان

توضیحات بیشتر