دانلود word تعيين ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران بيمارستان امام رضا و شهدا تبريز

لینک دانلود

 دانلود word تعيين ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران بيمارستان امام رضا و شهدا تبريز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران بيمارستان امام رضا و شهدا تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران بيمارستان امام رضا و شهدا تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران بيمارستان امام رضا و شهدا تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم ترین عوامل عفونت کسب شده از اجتماع است که می تواند عامل عفونت های مهمی هم چون باکتریمی، اندوکاردیت، استئومیلیت، سندرم شوک توکسیک و عفونت های پوستی باشد. با توجه به وجود گزارش های متفاوت در مورد حساسیت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیك های مختلف این تحقیق با هدف تعیین الگوی مقاومتی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی در شش ماهه نخست سال1390 انجام گرفت، 100 سویه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی دو بیمارستان امام رضا و شهدا شهر تبریز جدا و تست حساسیت آنها با روش کربی- بائر نسبت به آنتی بیوتیک های کلیندامایسین، سیپروفلوکساسین، تتراسایکلین، سفازولین، جنتامایسین، کوتریموکسازول، سفالکسین، کربنی سیلین، متی سیلین و اگزاسیلین انجام و سویه ATCC25923 به عنوان كنترل كیفی جهت تست آنتی بیوگرام در نظر گرفته شد.یافته ها: بیشترین میزان حساسیت به ترتیب به کوتریموکسازول، کربنی سیلین، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین، کلیندامایسین، سفالکسین، سفازولین، تتراسایکلین، متی سیلین و اگزاسیلین به ترتیب 74%، 73%، 69%، 67%، 63%، 61%، 59%، 42%، 4% و 0%، همچنین بیشترین میزان مقاومت به ترتیب به اگزاسیلین 100%، متی سیلین 91%، تتراسایکلین 44%، سفالکسین 30%، سفازولین 29%، جنتامایسین و کربنی سیلین 20%، کوتریموکسازول 16%، کلیندامایسین 15% و سیپروفلوکساسین 12% مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به افزایش شیوع مقاومت نسبت به آنتی بیوتیك ها تشخیص سریع و به موقع سویه های مقاوم به منظور انتخاب گزینه های درمانی مناسب و جلوگیری از گسترش مقاومت امری ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت آنتی بیوتیكی، تبریز

توضیحات بیشتر