دانلود word بررسي عوامل موثر بر تقاضاي نفت کشورهاي درحال توسعه (مطالعه موردي هندوستان) و پيش بيني کوتاه مدت فروش نفت ايران به اين کشور (دوره زماني 2005-1970)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي عوامل موثر بر تقاضاي نفت کشورهاي درحال توسعه (مطالعه موردي هندوستان) و پيش بيني کوتاه مدت فروش نفت ايران به اين کشور (دوره زماني 2005-1970) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي عوامل موثر بر تقاضاي نفت کشورهاي درحال توسعه (مطالعه موردي هندوستان) و پيش بيني کوتاه مدت فروش نفت ايران به اين کشور (دوره زماني 2005-1970)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي عوامل موثر بر تقاضاي نفت کشورهاي درحال توسعه (مطالعه موردي هندوستان) و پيش بيني کوتاه مدت فروش نفت ايران به اين کشور (دوره زماني 2005-1970)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي عوامل موثر بر تقاضاي نفت کشورهاي درحال توسعه (مطالعه موردي هندوستان) و پيش بيني کوتاه مدت فروش نفت ايران به اين کشور (دوره زماني 2005-1970) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :24

مطالعه بازار نفت و بررسی تقاضای نفت کشورهای عمده واردکننده نفت، یک نیاز عمده برای هدایت و راهبرد بازاریابی نفت در کشورهای صادر کننده نفت خام است. به طوری که تخمین تابع تقاضای کشورهای وارد کننده نفت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت آنها می تواند عامل مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای صادر کننده برای فروش نفت باشد. ایران نیز از این امر مستثنی نیست با توجه به اینکه ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت است و نفت بیشترین سهم را در صادرات داراست، پس این نیاز در ایران نیز احساس می شود و باعث شده در این زمینه کارهای متعددی انجام گیرد.لذا در این مقاله تقاضای نفت کشور هند که از خریداران عمده نفت خام ایران می باشد به عنوان یک کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این کار ابتدا متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر تقاضای نفت مورد بررسی قرار می گیرد که این متغیرها شامل تولید ناخالص ملی، قیمت نفت خام و سهم بخش حمل و نقل و صنعت در تولید ناخالص داخلی می باشد. در این مقاله ابتدا ساختار بازار انر‍‍‍‍‍ژی کشور هند را بررسی نموده و سپس مدل مناسبی برای تقاضای نفت خام این کشور طراحی و پس از جمع آوری داده ها و انجام آزمون های مانایی و همجمعی تابع مذکور برآورد می گردد.نتایج حاصل نشان می دهد که تمامی ضرایب علامت مورد انتظار تئوریک را دارند. کشش قیمتی 0.09 و کشش درآمدی 1.08 می باشد؛ متغیرهای صنعت، حمل و نقل و مصرف نفت دوره قبل معنادار نبودند.
كلید واژه: تقاضای نفت، قیمت نفت، کشورهای در حال توسعه، ریشه واحد، همجمعی، پیش بینی

توضیحات بیشتر