دانلود word بررسي تنوع ژنتيکي قارچ هاي مرتبط با بيماري Esca انگور با استفاده از تکنيک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تنوع ژنتيکي قارچ هاي مرتبط با بيماري Esca انگور با استفاده از تکنيک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تنوع ژنتيکي قارچ هاي مرتبط با بيماري Esca انگور با استفاده از تکنيک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تنوع ژنتيکي قارچ هاي مرتبط با بيماري Esca انگور با استفاده از تکنيک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تنوع ژنتيکي قارچ هاي مرتبط با بيماري Esca انگور با استفاده از تکنيک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :12

یکی از مهم ترین و مهلک ترین بیماری های قارچی مو، بیماری اسکا می باشد. بیماری اسکا تحت عنوان زوال مو (سکته مو) نیز نامیده می شود و معمولا انگورهای با بیش از 10 سال سن را آلوده می نماید. نمونه برداری در طی سال های 1386 و 1387 از تاکستان های شهرستان های بجنورد و فاروج (خراسان شمالی) صورت گرفت و قارچ های parasiticum Phaeoacremonium، Phaeoacremonium aleophilum، Phaeomoniella chlamydospora و Fomitiporia mediterranea جداسازی گردیدند. جدایه هایی که بیشترین تنوع را در خصوصیات ریخت شناسی داشتند انتخاب شده و چند شکلی DNA جدایه ها با استفاده از 10 آغازگر تصادفی RAPD-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز RAPD در این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی قابل توجهی در بین گونه Fomitiporia mediterranea وجود دارد و تقریبا یکنواختی ژنتیکی در بین گونه Phaeomoniella chlamydospora مشاهده شد. همچنین به منظور مطالعه تفکیک بین سه جنس Phaeoacremonium، Phaeomoniella و Fomitiporia از میان ده آغازگر مورد استفاده، پنج آغازگر تصادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج آنالیز کلاستر جدایه ها به چهار گروه ژنوتیپی تفکیک شدند. با توجه به نتایج این آزمایش می توان بیان کرد که نشانگر RAPD-PCR پتانسیل نسبتا بالائی در تعیین تنوع ژنتیکی قارچ های مولد اسکای مو دارد. این اولین گزارش از تنوع ژنتیکی عوامل مولد اسکای مو در ایران می باشد.
كلید واژه: انگور، اسكا، تنوع ژنتیكی، RAPD- PCR

توضیحات بیشتر