دانلود word بررسي کنترل بيولوژيک بيماري سوختگي غلاف برگ برنج ناشي از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخي باکتري هاي آنتاگونيست در استان گيلان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي کنترل بيولوژيک بيماري سوختگي غلاف برگ برنج ناشي از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخي باکتري هاي آنتاگونيست در استان گيلان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي کنترل بيولوژيک بيماري سوختگي غلاف برگ برنج ناشي از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخي باکتري هاي آنتاگونيست در استان گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي کنترل بيولوژيک بيماري سوختگي غلاف برگ برنج ناشي از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخي باکتري هاي آنتاگونيست در استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي کنترل بيولوژيک بيماري سوختگي غلاف برگ برنج ناشي از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخي باکتري هاي آنتاگونيست در استان گيلان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :14

از میان 160 نمونه جمع آوری شده از مزارع برنج استان گیلان شامل گیاه برنج، بذر، ریزوسفر، خاک مزارع برنج، آب شالیزار و اسکلروت قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی از قارچ Rhizoctonia solani تعداد 610 استرین باکتری جداسازی شد. تعداد 71 استرین (11.64 درصد) توانایی بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری مذکور در آزمون کشت متقابل (Dual culture) در محیط غذایی PDA را داشتند. تعداد 37 استرین آنتاگونیست بر اساس دو ویژگی هاله بازدارندگی در آزمون کشت متقابل و درصد بازداری از رشد رویشی قارچ عامل بیماری در آزمون تولید مواد فرار ضدقارچی تجزیه کلاستر و گروه بندی شدند. استرین های قرار گرفته در بالاترین گروه از نظر قدرت آنتاگونیستی شناسایی شده و برای آزمایشات بعدی انتخاب شدند. شدت بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شرایط گلخانه با روشهای مختلف تیمار بذر، خاک و گیاه با استرین های آنتاگونیست ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار گیاه با سایر روشهای کاربرد تفاوت معنی دار داشته و استرین های 152 (Pseudomonas aeruginosa) و (S 7 (Pseudomonas fluorescens bv3 به ترتیب با 26.59 درصد و 33.54 درصد کاهش در شدت بیماری، بیشترین اثر را نشان داده و نسبت به شاهد در گروه جداگانه ای قرار داشتند. در بین سه روش به کار رفته، استرین 152 (Pseudomonas aeruginosa) با 14.46 درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد، کمترین شدت بیماری را نشان داد.
كلید واژه: برنج، كنترل بیولوژیكی، استان گیلان، Rhizoctonia solani ،Pseudomonas

توضیحات بیشتر