دانلود word تاثير الگوي اصلاح شده حرکت درماني با محدوديت اجباري بر کارکرد دستي کودکان دچار فلج مغزي نيمه بدن بر مبناي سطوح ICF) International classification of functioning)

لینک دانلود

 دانلود word تاثير الگوي اصلاح شده حرکت درماني با محدوديت اجباري بر کارکرد دستي کودکان دچار فلج مغزي نيمه بدن بر مبناي سطوح ICF) International classification of functioning) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير الگوي اصلاح شده حرکت درماني با محدوديت اجباري بر کارکرد دستي کودکان دچار فلج مغزي نيمه بدن بر مبناي سطوح ICF) International classification of functioning)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير الگوي اصلاح شده حرکت درماني با محدوديت اجباري بر کارکرد دستي کودکان دچار فلج مغزي نيمه بدن بر مبناي سطوح ICF) International classification of functioning)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير الگوي اصلاح شده حرکت درماني با محدوديت اجباري بر کارکرد دستي کودکان دچار فلج مغزي نيمه بدن بر مبناي سطوح ICF) International classification of functioning) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم توانبخشي

تعداد صفحات :10

مقدمه: از دیدگاه طبقه بندی بین المللی کارکرد، ناتوانی و سلامت International classification of functioning, disability and health) یا(ICF ، فلج مغزی با نقص های ساختار و کارکرد بدنی، محدودیت قابل توجه در فعالیت ها و مشارکت در نقش های اجتماعی همراه است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش اصلاح شده حرکت درمانی با محدودیت اجباری بر اساس سطوح ICF بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش با طرح کارآزمایی کنترل شده تصادفی (یک سو کور و طرح دو عاملی)، بر روی 28 شرکت کننده که بر اساس ملاک های ورود و کنارگذاری در دو گروه حرکت درمانی با محدودیت اجباری و گروه شاهد قرار گرفتند، انجام شد. مداخله در گروه حرکت درمانی با محدودیت اجباری به صورت 6 ساعت در روز، در طی 10 روز انجام شد. گروه شاهد از درمان رایج کاردرمانی استفاده می کردند. به منظور مقایسه بین دو گروه از آزمون Independent-samples t test برای اختلاف نمرات و برای بررسی تاثیر هر روش از آزمون Paired-samples t test استفاده شد.یافته ها: بر اساس سطوح ICF در سطح ساختار و کارکرد بدنی در متغیرهای تون عضلانی شانه، دامنه حرکتی غیر فعالانه مچ دست و ساعد بین دو گروه اختلاف معنی داری دیده شد .(P<0.05) همچنین در سطوح فعالیت و مشارکت نیز تفاوت هایی در متغیرهای چیره دستی، هماهنگی دوطرفه، هماهنگی اندام فوقانی و ادراک والدین (فراوانی و کیفیت) دیده شد. نتیجه گیری: از یافته های پ‍ژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود که حرکت درمانی با محدودیت اجباری نسبت به سطح کارکرد و ساختار بدنی بر سطوح فعالیت و مشارکت تاثیر مطلوب تری داشته است. این موضوع ممکن است به عواملی نظیر تکلیف مدار بودن روش، طول دوره و انگیزش مرتبط باشد. این مساله حاکی از آن است که حرکت درمانی با محدودیت اجباری در مقایسه با برخی روش ها (روش های فرایند مدار) تاثیر بهنگام تری بر عملکرد روزمره و کیفیت زندگی کودکان به جای می گذارد.
كلید واژه: حرکت درمانی با محدودیت اجباری، فلج مغزی، کارکرد دستی

توضیحات بیشتر