دانلود word تعيين شاخص مناسب فرسايندگي باران در دو اقليم نيمه خشک و خيلي مرطوب، حوزه آبخيز خزر

لینک دانلود

 دانلود word تعيين شاخص مناسب فرسايندگي باران در دو اقليم نيمه خشک و خيلي مرطوب، حوزه آبخيز خزر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين شاخص مناسب فرسايندگي باران در دو اقليم نيمه خشک و خيلي مرطوب، حوزه آبخيز خزر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين شاخص مناسب فرسايندگي باران در دو اقليم نيمه خشک و خيلي مرطوب، حوزه آبخيز خزر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين شاخص مناسب فرسايندگي باران در دو اقليم نيمه خشک و خيلي مرطوب، حوزه آبخيز خزر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

قدرت فرسایندگی باران به عنوان عامل اصلی ایجاد هدررفت خاک در قالب شاخص هایی پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف تعیین شاخص فرسایندگی مناسب در دو اقلیم خیلی مرطوب (الف) سرد سنگده در استان مازندران و نیمه خشک مراوه تپه در استان گلستان حوزه آبریز خزر و از طریق بررسی رابطه بین شاخص های فرسایندگی و مقادیر رسوب خروجی از کرت های فرسایشی انجام شد. در این رابطه، از مقادیر شدت در فواصل زمانی مختلف و مقدار بارش مربوط به 12 واقعه بارندگی در مراوه تپه و 11 واقعه در سنگده استفاده شد. تعداد 25 شاخص فرسایندگی مختلف بر مبنای شدت و انرژی جنبشی باران محاسبه شدند. در همان فاصله زمانی و در هر دو اقلیم از داده های مقادیر رسوب خروجی کرت های آزمایشی در سه تکرار، پس از هر واقعه بارندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین شاخص های فرسایندگی باران مطالعه شده EI10 در سنگده و EI30 در مراوه تپه به ترتیب با ضرایب هم بستگی 0.8.3 و 0.727 در سطح اطمینان 99 درصد بیشترین هم بستگی را با رسوب نشان می دهند. به طور کلی، در این شرایط اقلیمی غلبه شاخص گروه EI مرتبط با حاصل ضرب شدت حداکثر بارش در پایه های زمانی کوتاه 10 و 30 دقیقه در مقدار انرژی جنبشی رگبار نسبت به سایر شاخص های مورد مطالعه مشاهده می شود.
كلید واژه: اقلیم، رسوب، حوزه آبریز دریای خزر، شاخص فرسایندگی باران، كرت

توضیحات بیشتر