دانلود word بررسي فروزينگي زيستي ترکيبات نفتي، فعاليت برخي از آنزيم ها و عملکرد گياه شبدر در خاک آلوده به نفت خام

لینک دانلود

 دانلود word بررسي فروزينگي زيستي ترکيبات نفتي، فعاليت برخي از آنزيم ها و عملکرد گياه شبدر در خاک آلوده به نفت خام دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي فروزينگي زيستي ترکيبات نفتي، فعاليت برخي از آنزيم ها و عملکرد گياه شبدر در خاک آلوده به نفت خام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي فروزينگي زيستي ترکيبات نفتي، فعاليت برخي از آنزيم ها و عملکرد گياه شبدر در خاک آلوده به نفت خام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي فروزينگي زيستي ترکيبات نفتي، فعاليت برخي از آنزيم ها و عملکرد گياه شبدر در خاک آلوده به نفت خام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

آنزیم ها به عنوان کاتالیزور نقش اساسی در فرایندهای متابولیکی مهم مثل تخریب و تجزیه ترکیبات آلی وارد شده به خاک و رفع سمیت آنها دارند. هدف از این پژوهش، بررسی فعالیت آنزیم های دهیدروژناز، اوره از، لیپاز و فسفاتاز و هم چنین فراوانی باکتری های هتروتروف و تجزیه گر، اندازه گیری تنفس خاک و عملکرد گیاه در طی فرآیند زیست بهسازی خاک های آلوده بود. برای این منظور دو خاک آلوده با سطح آلودگی 1 و 2 درصد آماده گردید و چهار تیمار کشت گیاه شبدر (T1)،کشت گیاه شبدر همراه با مایه زنی قارچ میکوریز (T2)، کشت گیاه شبدر همراه با مایه زنی باکتری های تجزیه گر (T3)، کشت گیاه همراه با مایه زنی قارچ میکوریز و باکتری های تجزیه گر نفت (T4) برای فرایند زیست بهسازی خاک آلوده به کار گرفته شد. سپس پارامترهای فوق در پنج مرحله در طول دوره زیست بهسازی و نهایتا عملکرد گیاه در انتهای این دوره تعیین شد. نتایج این مطالعات نشان داد که فعالیت آنزیم های اوره از و دهیدروژناز همراه با افزیش و کاهش آلاینده ها به ترتیب افزایش و کاهش یافت. در حالی که فعالیت آنزیم لیپاز رفتار عکس فعالیت این آنزیم ها را نشان داد به طوری که در سطوح بالای آلودگی با کاهش فعالیت همراه بوده و با افزایش تجزیه ترکیبات آلاینده و کاهش میزان آنها میزان فعالیت آنها افزایش می یابد، بنابراین می تواند گزینه مناسبی برای بررسی روند زیست بهسازی خاک های آلوده باشد. در مورد نتایج فراوانی باکتری های تجزیه گر و هتروتروف میزان آنها با افزایش سطح آلودگی افزایش یافته و میزان باکتری های تجزیه گر و هتروترف با کاهش میزان آلاینده ها بخصوص در تیمارهای با مایه زنی میکوریزا کاهش می یابد. عملکرد گیاه و میزان تجزیه ترکیبات نفتی نیز در تیمارهای با مایه زنی میکوریزا و باکتری های تجزیه گر بیشترین میزان بود.
كلید واژه: آنزیم، باکتری های تجزیه گر، میکوریزا، مایه زنی، زیست بهسازی

توضیحات بیشتر