دانلود word مقايسه بي دردي بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي شکستگي ساق پا با تجويز پيش داروي سلکوکسيب در زمان هاي مختلف قبل از عمل جراحي

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه بي دردي بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي شکستگي ساق پا با تجويز پيش داروي سلکوکسيب در زمان هاي مختلف قبل از عمل جراحي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه بي دردي بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي شکستگي ساق پا با تجويز پيش داروي سلکوکسيب در زمان هاي مختلف قبل از عمل جراحي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه بي دردي بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي شکستگي ساق پا با تجويز پيش داروي سلکوکسيب در زمان هاي مختلف قبل از عمل جراحي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه بي دردي بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي شکستگي ساق پا با تجويز پيش داروي سلکوکسيب در زمان هاي مختلف قبل از عمل جراحي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيهوشي و درد

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: تجویز داروی سلکوکسیب خوراکی قبل از عمل جراحی به منظور پیشگیری از درد پس از آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. مطالعات مختلفی نیز در مورد دوز کافی و موثر جهت کنترل درد پس از عمل به انجام رسیده ولی در مورد تجویز تک دوز آن یا تجویز در دوزهای منقسم با مقدار کمتر هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. در این مطالعه سعی شده است که اثربخشی زمان های مختلف تجویز سلکوسیب به صورت پیش دارو در بیماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا مورد بررسی قرار بگیرد.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 60 بیمار با شکستگی ساق که کاندیدای عمل جراحی با بی حسی نخاعی بودند انجام شد. پس از اخذ رضایت، بیماران به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. گروه اول سلکوکسیب خوراکی با دوز 400 میلی گرمی شب قبل از عمل جراحی، گروه دوم سلکوکسیب در دو دوز 200 میلی گرمی شب قبل و صبح روز عمل جراحی و گروه سوم (کنترل) هیچ داروئی دریافت نکردند. شدت درد پس از عمل جراحی بر حسب اسکور مشاهده ای درد (VAS)، زمان درخواست مسکن بعد از عمل جراحی و میزان مصرف اپیوییدها ظرف 24 ساعت پس از عمل در سه گروه ثبت و مقایسه شدند. برای مقایسه داده های کیفی و کمی بین سه گروه از آزمون های کای دو و آنووای یکطرفه استفاده شد.یافته ها: سه گروه از نظر توزیع سنی، جنسی، طول مدت عمل جراحی اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. شدت درد پس از عمل طی 6 ساعت پیگیری در سه گروه مشابه بوده و به لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت. متوسط زمان درخواست مسکن از پایان بی حسی نخاعی در گروه سلکوکسیب با دوز 400 میلی گرم 196.5±121 دقیقه بود که به طور معنی داری بیشتر از گروه سلکوکسیب با دو دوز 200 میلی گرم 127.5±68 دقیقه و در گروه کنترل 122.7±44 دقیقه بود (p=0.01). هر چند میزان دریافت مسکن ظرف 24 ساعت پس از عمل در گروهی که تک دوز 400 میلی گرم سلکوکسیب دریافت کرده بوده کمتر از دو گروه دیگر بود ولی به لحاظ آماری این اختلاف معنی دار نبود (p=0.662).نتیجه گیری: دوز منفرد 400 میلی گرمی سلکوکسیب به طور معنی داری زمان درخواست مسکن پس از جراحی شکستگی ساق تحت بی حسی نخاعی را به تعویق می اندازد هر چند در مقایسه با دو دوز 200 میلی گرمی تاثیری بر روی شدت درد پس از عمل جراحی ندارد. همچنین دوز 400 میلی گرمی تا حدی از میزان مصرف اپیویید در مقایسه با دوز 200 میلی گرمی تکرار شده و گروه کنترل می کاهد.
كلید واژه: درد پس از عمل جراحی، سلکوکسیب، شکستگی ساق پا، بی حسی نخاعی

توضیحات بیشتر