دانلود word تاثير ليزر کم توان روي درد نوروپاتيک اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت

لینک دانلود

 دانلود word تاثير ليزر کم توان روي درد نوروپاتيک اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير ليزر کم توان روي درد نوروپاتيک اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير ليزر کم توان روي درد نوروپاتيک اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير ليزر کم توان روي درد نوروپاتيک اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيهوشي و درد

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: پلی نوروپاتی قرینه دیستال شایع ترین نوع نوروپاتی دیابتی است كه موجب ناتوانی قابل توجهی می ‌شوند. درد شدید، و افزایش خطر ایجاد زخم پا و آمپوتاسیون از عوارض نوروپاتی دیابتی است. روش های درمانی متعدد تاکنون رضایتمندی کامل بیماران را فراهم نکرده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر لیزر كم توان روی درد نوروپاتیک اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت است.مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما 30 بیمار مبتلا به نوروپاتی دیابتی بر اساس نتایج حاصل از آزمون های الکترومیوگرافی بطور تصادفی در دو گروه مطالعه و شاهد قرار گرفتند. در گروه مطالعه (15) نفر با لیزر مادون قرمز 980 نانومتر، توان 200 میلی وات مسیر اعصاب کمری خاجی تا قوزک داخلی در 8 نقطه با 10 ژول بازای هر نقطه در طول 12 جلسه تحت تابش قرار گرفتند. گروه شاهد (15) نفر تحت همان لیزر با همان مشخصات و شرایط ولی با توان صفر تحت تابش قرار گرفته و در پایان هر هفته شدت درد بر اساس نمره بندی آنالوگ درد اندازه گیری و ثبت گردید.نتایج: 9 نفر از بیماران مرد و 21 نفر از بیماران زن بودند. میانگین نمره درد پایه در بیماران گروه لیزر کم توان واقعی 9.53±0.63 و در غیر واقعی 9.53±0.63 بود (P=1). در پایان هفته اول در گروه مطالعه 9.26±0.70 و در گروه شاهد 9.26±0.70 (P=1). در پایان هفته دوم در گروه مطالعه 8.33±1.11 و در گروه شاهد 8.26±1.03 (P=0.866). در پایان هفته اول در گروه مطالعه 7.86±1.59 و در گروه شاهد 8.40±1.12 (P=0.299). در هفته دوم در گروه مطالعه 5.80±1.42 و در گروه شاهد 8.47±0.74 بود. در پایان هفته سوم در گروه مطالعه 3.80±1.56 و در گروه شاهد 8.06±0.59 بود. در پایان هفته چهارم در گروه مطالعه 3.26±2.40 و در گروه شاهد 8.46±0.51 بود (P کمتر از 0.001).نتیجه گیری: میانگین نمره درد در پایان هفته دوم، سوم و چهارم در بین بیماران گروه لیزر کم توان بصورت معنی داری کمتر از میانگین نمره درد در گروه لیزر کم توان غیر واقعی است.
كلید واژه: لیزر کم توان، نوروپاتی دیابتی، درد

توضیحات بیشتر