دانلود word تحليل انتشار موج برشي در بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي با تمايز بافت سفيد و خاکستري آن

لینک دانلود

 دانلود word تحليل انتشار موج برشي در بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي با تمايز بافت سفيد و خاکستري آن دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تحليل انتشار موج برشي در بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي با تمايز بافت سفيد و خاکستري آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تحليل انتشار موج برشي در بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي با تمايز بافت سفيد و خاکستري آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تحليل انتشار موج برشي در بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي با تمايز بافت سفيد و خاکستري آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جانباز

تعداد صفحات :12

مقدمه: الاستوگرافی روشی غیرتهاجمی برای عکسبرداری است که در آن با اندازه گیری مشخصات مکانیکی بافت ها می توان بافت سالم را از بافت های سرطانی اطرافش تشخیص داد. این فرایند نیازمند اعمال یک تحریک خارجی به بافت و اندازه گیری جابجایی های ایجاد شده در اثر این تحریک خارجی با استفاده از ابزار ام آر آی و تبدیل آن ها به یک توزیع سختی است. تست برش دینامیکی بر روی مدل شبیه سازی شده می تواند برای ارزیابی اندازه گیریهای الاستوگرافی تشدید مغناطیسی مورد استفاده قرار گیرد.مواد و روش ها: در این مطالعه، یک مدل المان محدود بوسیله نرم افزار آباکوس با ابعاد بدست آمده از عکسبرداری ام آر آی بافت مغز و تمایز بافت آن به دو ماده سفید و خاکستری برای تعیین رفتار برش دینامیکی و بررسی تفاوت رفتاری این دو محیط با فرض ماده الاستیک هموژن ایزوتروپیک مدل سازی شده و ارائه می شود.یافته ها: آنچه که از نتایج بررسی های این تحقیق بدست آمده این است که در دو محیط ذکر شده بعلت تفاوت کم الاستیسیته مدول برشی دو محیط دارای اختلاف کم و در نتیجه شکل موج، با طول موج های تقریبا یکسانی بدست می آید.بحث و نتیجه گیری: واضح است که این نتیجه سبب رفع کنجکاوی ها در باب تفاوت الاستیسیته دو ماده سفید و خاکستری شده و اعمال روش الاستوگرافی را برای تشخیص بافت های سرطانی با الاستیسیته بالاتر هموار می کند.
كلید واژه: الاستوگرافی، مدلسازی المان محدود، مدول الاستیسیته، مغز

توضیحات بیشتر