دانلود word بررسي اثر افزودن استامينوفن وريدي به فنتانيل در پمپ کنترل درد بر ميزان درد بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر افزودن استامينوفن وريدي به فنتانيل در پمپ کنترل درد بر ميزان درد بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر افزودن استامينوفن وريدي به فنتانيل در پمپ کنترل درد بر ميزان درد بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر افزودن استامينوفن وريدي به فنتانيل در پمپ کنترل درد بر ميزان درد بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر افزودن استامينوفن وريدي به فنتانيل در پمپ کنترل درد بر ميزان درد بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيهوشي و درد

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: درد یکی از عوامل مهم در پذیرش انجام جراحی در بیماران بوده و شاید مهمترین عامل ترس از جراحی باشد. استاندارد طلایی در کنترل درد بعد از عمل، استفاده از داروهای مخدر می‌ باشد، ولی استفاده از ‌آن به علت عوارض جانبی محدود می ‌گردد. مطالعه حاضر با هدف ‌مقایسه اثر افزودن استامینوفن وریدی به فنتانیل در پمپ وریدی کنترل درد (PCIA) بر میزان درد بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی طراحی و انجام شده است.روش مطالعه: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور 120 بیمار کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانی (ASA I-II) در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی مدت 12 ماه بررسی شدند. جهت کنترل درد بعد از عمل پمپ وریدی کنترل درد برای تمام بیماران گذاشته شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه فنتانیل (60 نفر) و ترکیب فنتانیل و استامینوفن وریدی (60 نفر) تقسیم شدند. تنظیم پمپ کنترل درد بصورت انفوزیون مداوم 5 میلی لیتر در ساعت، مقدار بولوس 2 میلی لیتر و زمان قفل شدن 30 دقیقه گذاشته شد. هر میلی لیتر از محلول پمپ در گروه فنتانیل حاوی 10 میکروگرم فنتانیل و در گروه ترکیب فنتانیل و استامینوفن حاوی 5 میکروگرم فنتانیل و 20 میلی‌ گرم استامینوفن بود. نمره درد، نمره آرام بخشی، رضایتمندی، تهوع و استفراغ تا 48 ساعت بعد از عمل توسط فرد دیگری بررسی شد.یافته ها: مشخصات دموگرافیک در دو گروه تفاوت معنی داری با هم نداشت. نمره درد قبل از شروع مطالعه در دو گروه فنتانیل و ترکیب فنتانیل و استامینوفن به ترتیب 6.8±1.6 و 6.5±1.4 بود. پس از 24 و 48 ساعت نمره درد به ترتیب در گروه فنتانیل (2.4±0.8، 1.7±0.7) و در گروه ترکیب فنتانیل و استامینوفن (1.9±0.6، 1.2±0.5) کاهش یافت (P کمتر از 0.001). تغییرات نمره درد در هر دو گروه مشابه یکدیگر بود. میزان آرام بخشی، تهوع و استفراغ در گروه فنتانیل و رضایتمندی در گروه استامینوفن بالاتر بود.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می ‌دهد که افزودن استامینوفن وریدی به فنتانیل در پمپ وریدی درد در کنترل درد بیماران جراحی ارتوپدی اندام تحتانی موثر می ‌باشد. همچنین، استامینوفن دارای عوارض کمتری مانند تهوع، استفراغ و آرام بخشی و نیز رضایتمندی بیشتری نسبت به فنتانیل می ‌باشد.
كلید واژه: فنتانیل، استامینوفن، پمپ کنترل درد وریدی، جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

توضیحات بیشتر