دانلود word تاثير دو نوع رژيم غذايي با نمايه گلايسمي بالا و پايين بر پايش گلوکز پلاسماي مردان ورزشکار بعد از فعاليت استقامتي شديد

لینک دانلود

 دانلود word تاثير دو نوع رژيم غذايي با نمايه گلايسمي بالا و پايين بر پايش گلوکز پلاسماي مردان ورزشکار بعد از فعاليت استقامتي شديد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير دو نوع رژيم غذايي با نمايه گلايسمي بالا و پايين بر پايش گلوکز پلاسماي مردان ورزشکار بعد از فعاليت استقامتي شديد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير دو نوع رژيم غذايي با نمايه گلايسمي بالا و پايين بر پايش گلوکز پلاسماي مردان ورزشکار بعد از فعاليت استقامتي شديد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير دو نوع رژيم غذايي با نمايه گلايسمي بالا و پايين بر پايش گلوکز پلاسماي مردان ورزشکار بعد از فعاليت استقامتي شديد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جانباز

تعداد صفحات :9

زمینه: کربوهیدرات ها با توجه به سرعت اثرگذاری آن ها بر گلوکز خون، به نمایه گلایسمی بالا و پایین تقسیم بندی می شوند. بعلاوه مصرف کربوهیدرات، پیش از فعالیت ورزشی طولانی شدید موجب فروکش کردن پاسخ های عملکردی به تعدادی از سلول های ایمنی و برخی سایتوکاین های التهابی می شود و موجب کاهش فرایند التهاب در ورزشکاران سالم و معلول می شود.هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر وعده های کربوهیدراتی با نمایه گلایسمی بالا و پایین بر نمیرخ گلوکز پلاسما قبل، بلافاصله بعد و یکساعت بعد از فعالیت استقامتی شدید در مردان ورزشکار بود.مواد و روش ها: در یک کارآزمایی نیمه تجربی دوسوکور 12 مرد ورزشکار به صورت هدفمند در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شده و در دو گروه کربوهیدرات با نمایه گلایسمی بالا (HGI=94)، و پایین (LGI=40)، به مقدار 1 گرم به ازا هرکیلوگرم از وزن بدن قرار گرفتند. سپس در دو جلسه 90 دقیقه ای با 70% حداکثر ضربان قلب بیشینه، روی نوارگردان، به فاصله 7 روز دویدند.یافته ها: غلظت گلوکز پلاسما در گروه نمایه گلایسمی پایین نسبت به نمایه گلایسمی بالا، بلافاصله بعد از تمرین به طور معنی داری بیشتر بود (p=0.001). با این حال تفاوت معنی داری میان غلظت های گلوکز پلاسما قبل تمرین (p=1.00) و یکساعت بعد از تمرین (p=0.318) بین دو گروه مشاهده نشد.بحث: نتایج این مطالعه نشان داد مصرف وعده کربوهیدراتی با نمایه گلایسمی پایین 2 ساعت قبل از فعالیت استقامتی زیر بیشینه موجب حفظ بهتر سطوح گلوکز پلاسما می شود. بعلاوه به نظر می رسد مصرف وعده های غذایی با نماییه گلایسمی پایین پیش از فعالیت ورزشی در ورزشکاران سالم و معلول موجب حفظ گلوکز در طول تمرین شده و علاوه بر کاهش میزان نیاز به انسولین پلاسما در ورزشکاران دچار نارسایی لوزالمعده، با کاهش هورمون های استرسی نیز موجب فروکش کردن پاسخ های عملکردی التهابی سیستم ایمنی ناشی از فعالیت ورزشی شود.
كلید واژه: نمایه گلایسمی بالا، نمایه گلایسمی پایین، گلوکز پلاسما

توضیحات بیشتر