دانلود word نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي دانش ‌آموزان پسر داراي اختلال رياضي

لینک دانلود

 دانلود word نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي دانش ‌آموزان پسر داراي اختلال رياضي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي دانش ‌آموزان پسر داراي اختلال رياضي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي دانش ‌آموزان پسر داراي اختلال رياضي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي دانش ‌آموزان پسر داراي اختلال رياضي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ناتواني هاي يادگيري

تعداد صفحات :22

هدف این مطالعه، بررسی دانلود word نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي دانش ‌آموزان پسر داراي اختلال رياضي بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه‌ این پژوهش 60 نفر از دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی دوره‌ راهنمایی شهرستان دلیجان بودند که از میان دانش ‌آموزان شهرستان دلیجان به صورت نمونه ‌گیری تصادفی مرحله‌ ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده‌ ها از آزمون ریاضی کی مت، مقیاس رضایت زندگی، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اضطراب امتحان استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که عزت نفس (r=0.43) و اضطراب امتحان (r=0.37) با رضایت از زندگی دانش ‌آموزان دارای اختلال ریاضی رابطه‌ معناداری دارند (P<0.001). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد كه اضطراب امتحان و عزت نفس برای پیش بینی رضایت از زندگی دانش ‌آموزان دارای اختلال ریاضی معنادار هستند (p<0.01). این نتایج بیان می ‌کند که با افزایش سطوح عزت نفس و کاهش سطوح اضطراب امتحان، رضایت از زندگی این دانش ‌آموزان افزایش می ‌یابد.
كلید واژه: اختلال ریاضی، رضایت از زندگی، عزت نفس، اضطراب امتحان

توضیحات بیشتر