دانلود word مقايسه و تحليل خطاهاي نوشتاري در دانش ‌آموزان پسر عادي و نارسانويس دوره‌ ابتدايي

لینک دانلود

دانلود word مقايسه و تحليل خطاهاي نوشتاري در دانش ‌آموزان پسر عادي و نارسانويس دوره‌ ابتدايي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه و تحليل خطاهاي نوشتاري در دانش ‌آموزان پسر عادي و نارسانويس دوره‌ ابتدايي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه و تحليل خطاهاي نوشتاري در دانش ‌آموزان پسر عادي و نارسانويس دوره‌ ابتدايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه و تحليل خطاهاي نوشتاري در دانش ‌آموزان پسر عادي و نارسانويس دوره‌ ابتدايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ناتواني هاي يادگيري

تعداد صفحات :26

هدف این پژوهش مقایسه و تحلیل خطاهای نوشتاری در دانش ‌آموزان پسر عادی و نارسانویس دوره ابتدایی بود. به منظور انجام این پژوهش ابتدا دو منطقه از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، و سپس 6 مدرسه ابتدایی پسرانه به شیوه‌ نمونه ‌گیری تصادفی از این مناطق برگزیده شد. 75 دانش ‌آموز عادی به صورت تصادفی و 75 دانش ‌آموز نارسانویس به صورت نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب شدند مجموعا تعداد 150 دانش ‌آموز پسر پایه 4، 3، 5 دبستان انتخاب شدند. ابزار پژوهش، آزمون محقق ساخته سنجش خطاهای نوشتاری، نمونه‌ دست ‌خط و دیکته‌ دانش ‌آموزان نارسانویس و گفتگو با والدین و معلمان این دانش ‌آموزان بود. داده‌ های به ‌دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ‌های پژوهش نشان داد كه بین خطاهای نوشتاری دانش ‌آموزان پسر عادی و نارسانویس از نظر نوع و فراوانی خطاها تفاوت معنادار وجود دارد. مقایسه‌ خطاهای نوشتاری بین پایه ‌ها نشان داد با افزایش پایه‌ تحصیلی، میزان خطاها در دانش ‌آموزان عادی به ‌طور چشمگیری کاهش می ‌یابد؛ اما در دانش ‌آموزان نارسانویس با افزایش پایه‌ تحصیلی و با ادامه‌ روش ‌های مرسوم آموزشی (تکرار و تمرین)، و به دلیل مشکلات ادراکی - شناختی، مشکلات نوشتاری این دانش ‌آموزان همچنان پایدار است.
كلید واژه: دانش ‌آموزان نارسانویس، دانش ‌آموزان عادی، خطاهای نوشتاری

توضیحات بیشتر