دانلود word رضايت ‌مندي بيماران مراجعه ‌کننده به درمانگاه قدس شهر تهران از شيوه ارتباط پزشک با آنها، و عوامل مرتبط با آن

لینک دانلود

 دانلود word رضايت ‌مندي بيماران مراجعه ‌کننده به درمانگاه قدس شهر تهران از شيوه ارتباط پزشک با آنها، و عوامل مرتبط با آن دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رضايت ‌مندي بيماران مراجعه ‌کننده به درمانگاه قدس شهر تهران از شيوه ارتباط پزشک با آنها، و عوامل مرتبط با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رضايت ‌مندي بيماران مراجعه ‌کننده به درمانگاه قدس شهر تهران از شيوه ارتباط پزشک با آنها، و عوامل مرتبط با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رضايت ‌مندي بيماران مراجعه ‌کننده به درمانگاه قدس شهر تهران از شيوه ارتباط پزشک با آنها، و عوامل مرتبط با آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :17

مقدمه: چگونگی ارتباط و تعامل پزشک با بیمار می ‌تواند نقش موثری در رضایت ‌مندی بیمار، نتایج درمان، هزینه ‌های پزشکی، کیفیت خدمات بالینی پزشکان و حتی شکایت از پزشکان داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی رضایت‌ مندی مراجعه‌ کنندگان به درمانگاه قدس تهران از نحوه ارتباط پزشکان با بیماران در سال 1389 صورت گرفته است.روش‌ ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، در مجموع 392 نفر مورد پرسشگری قرار گرفته و وارد مطالعه شدند. رضایت ‌مندی بیماران مراجعه‌ کننده به پزشکان عمومی درمانگاه قدس تامین اجتماعی شهر تهران در سال 1389 از نظر ابعاد مختلف مانند نحوه برخورد پزشک، نحوه مصاحبه و معاینه، نحوه ارتباط و آموزش بیماران، نحوه پیگیری و نیز پاسخ ‌دهی به سوالات و دادن اطلاعات با استفاده از پرسشنامه رضایت بیمار (Patient Satisfaction Questionnaire) ارزیابی شد و تاثیر متغیرهایی چون جنس، تاهل، شغل و وضعیت تحصیلی بر میزان نمره رضایت‌ مندی بررسی گردید. داده ها با آزمون‌ های آماری t،ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.نتایج: بیشترین نمره رضایت بیماران به ترتیب از نحوه آموزش با میانگین نمره 55.84±24.11 (از حداکثر 100) و پاسخ‌ دهی به سوالات با میانگین 49.20±6.58 و کمترین نمره رضایت ‌مندی مربوط به نحوه معاینه پزشک با میانگین 31.25±22.76 بود. همچنین میانگین نمره رضایت در افراد با سطح تحصیلات بالاتر (p=0.002) و دارای شغل کارمندی نسبت به افراد با مشاغل آزاد (p=0.006) بالاتر بود.نتیجه ‌گیری: به نظر می ‌رسد که لازم است پزشکان در برابر بیماران با سطوح تحصیلی پایین تر و موقعیت ‌های اجتماعی مختلف با صرف زمان بیشتر و به‌ کارگیری مهارت‌ های ارتباطی مناسب، موجب جلب رضایت بیشتر آنان گردند. آموزش و تاکید بر تقویت این مهارت ‌ها نقش موثری در ارتقای کیفیت خدمات سلامتی خواهد داشت.
كلید واژه: پزشک، رضایت ‌مندی بیمار، مهارت ‌های ارتباطی

توضیحات بیشتر